Latinica
Русский
English
               
               
                   
Međunarodna saradnja
 

Međunarodna
organizacija
rada

International
Labour
Organization


Republika Srbija, kao članica Medunarodne organizacije rada (MOR), svake godine učestvuje na Konferenciji MOR, koja se održava u Ženevi u sedištu organizacije, početkom juna. Delegacija koja učestvuje u radu Konferencije je tripartitna i čine je predstavnici države, sindikata i poslodavaca. Platformu za učešće delegacije Republike Srbije na Konferenciji usvaja Vlada Republike Srbije uz prethodne konsultacije sa socijalnim partnerima.

Međunarodna asocijacija
ekonomskih i socijalnih saveta
i sličnih organizacija

International Association
of Economic and Social Councils
and Similar Institutions

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije je na Generalnoj skupštini, koja je održana 17. i 18. septembra 2018. godie u Parizu, primljen u punopravno članstvo Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija - AICESIS. Kao što je istaknuto u pismu, upućenom Generalnom sekretarijatu Asocijacije uz aplikaciju za članstvo, od članstva u Asocijalciji se očekuje jačanje međunarodne saradnje, što će pomoći da se razmenom iskustava sa sličnim nacionalnim organizacijama, socijalni dijalog u Republici Srbiji podigne na znatno viši nivo.

Na Generalnij skupštini Asocijacije, održanoj 9. i 10. oktobra 2019. godine u Bukureštu, Miloš Nenezić, član Socijalno-ekonomskog saveta i predsednik Unije poslodavaca Srbije je izabran za člana Borda iz Evrope u dvogodišnjem mandatu.


Društvena
palata
Ruske Federacije

Civic
Chamber of the
Russian Fedration


Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije i Društvena palata Ruske federacije su u 9. decembra 2019. godine u Moskvi potpisali Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u cilju unapređenja odnosa među stranama na uzajamno korisnoj osnovi. Strane su izjavile da ulažu napore u cilju razvoja institucija civilnog društva kao važnih konultativnih mehanizama. Radi postizanja dubljeg razumevanja procesa i tendencija koje se odvijaju u Srbiji i Rusiji, strane će međusobno tesno saradivati i doprinositi jačanju tradicionalnih odnosa prijateljstva, solidarnosti i međusobnog razumevanja između naroda Srbije i Rusije, kao i kulturnoj razmeni, uključujući popularizaciju srpskog jezika u Rusiji i ruskog jezika u Srbiji. Predviđeno je da se saradnja ostvaruje kroz uzajamne posete delegacija, okruglih stolova, seminara i konferencija na nivou eksperata.

Memorandum su potpisali sekretar Društvene palate Ruske Federacije, gospođa Mihejeva Lidija Jurjevna i predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Zoran Đorđević.


Ekonomski i socijalni
savet Grcke
Economic and Social
Council of Greece

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije i Ekonomski i socijalni savet Grčke su 12. novembra 2018. godine u Atini potpisali Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u cilju saradnje i pružanja uzajamne podrške u oblastima: razmene izveštaja, mišljenja, publikacija i tekstova, razmene informacija o temama i pitanjima za koje postoji zajedničko interesovanje, izrade studija i izveštaja vezano za teme za koje postoji zajedničko interesovanje, uzajamne posete članova i organa/tela dva saveta, na osnovu unapred određenog i zajednički dogovorenog programa, organizacije manifestacija, studijskih poseta, seminara, kao i drugih aktivnosti u vezi sa temama za koje postoji obostrano interesovanje dva saveta.

Memorandum su potpisali za Ekonomski i socijalni savet Grcke predsednik, gospodin Georgios Vernikos i generalni sekretar, gospodin Apostolos Ksirafis a za Socijano-ekonomsi savet Republike Srbije predsedavajući, gospodin Miloš Nenezić.Socijalni savjet
Crne Gore

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije i Socijalni savjet Crne Gore su 28. oktobra 2011. godine u Podgorici potpisali Memorandum o razumevanju i saradnji  sa ciljem razmene kvalitetnih znanja, rešenja i iskustava, eksperata i dobre prakse u oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja, zapošljavanja socijalne i ekonomske politike, saradnje i razmene iskustava po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama i učešća na međunarodnim konferencijama i seminarima, saradnje i razmene iskustave između radnih tela, razmene relevantnih dokumenata, informacija i inicijativa, saradnje i učešća na projektima.

Memorandum su potpisali predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, gospodin LJubisav Orbović i predsednik Socijalnog Savjeta Crne Gore, gospodin Suad Numanović.


Ekonomsko-socijalni savjet
Republike Srpske


Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije i Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske su 8. jula 2011. godine u Beogradu Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji sa ciljem da utvrdi okvir i olakša saradnju strana potpisnica u područjima od zajedničkog interesa: razmena kvalitetnih znanja, rešenja, iskustava i eksperata u oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja, zapošljavanja, socijalne i ekonomske politike i drugim oblastima u okviru nadležnosti, saradnja i razmena iskustava po osnovu članstva u međunarodnim organizacijama i učešća na međunarodnim konferencijama, seminarima i slično, saradnja i razmena iskustava između radnih tela, razmena relevantnih dokumenata, informacija i inicijativa.

Memorandum su potpisali predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, LJubisav Orbović i predsedavajuća Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, Ranka Mišić.


 
Socijalno-ekonomski savet
Republike Srbije je clan
Medunarodne asocijacije ekonomskih
i socijalnih saveta i slicnih
organizacija AICESIS
 
Socijalno-ekonomski savet
Republike Srbije je dobitnik
diplome sa plaketom AICESIS
povodom 20 godina rada Asocijacije