SEKRETARIJAT SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2
Palata "Srbije", Istočno krilo, I sprat, kancelarija 110
Centrala:
(+381) 11 269 23 65
(+381) 11 269 23 78

Dušan Petrović Sekretar Saveta Tel: (+381) 11 269 23 79
    Mob: (+381) 62 886 24 62
    sekretar@socijalnoekonomskisavet.rs

Jelena Mesrović Rukovodilac grupe za Tel: (+381) 11 269 23 64
  materijalno finansijske Mob: (+381) 62 886 24 60
  poslove finansije@socijalnoekonomskisavet.rs

Jovana Gogić Administrativno Tel: (+381) 11 269 23 65
  Tehnički sekretar Mob: (+381) 62 886 24 64
    administracija@socijalnoekonomskisavet.rs

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                   
               
 
Latinica
Русский
English
Kontakt