prelazak na ćirilično pismo
 
PREGLED USVOJENIH I OBJAVLJENIH ODLUKA O MINIMALNOJ ZARADI
 


U skladu sa članom 112. Zakona o radu („Sl.glasnik RS“ br. 24/05 i 61/05), utvrđena je nadležnost Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije za utvrđivanje visine minimalne zarade, uz obavezu da se naročito uzmu u obzir sledeći parametri – troškovi života, kretanje prosečne zarade u Republici Srbiji, egzistencijalne i socijalne potrebe zaposlenog i njegove porodice, stopa nezaposlenosti, kretanje zaposlenosti na tržištu rada i opšti niva ekonomske razvijenosti Republike Srbije. Zakonom je predviđeno da se minimalna zarada utvrđuje po radnom času, za period od najmanje šest meseci.
U tom smislu, Socijalno-ekonomski savet je svojim odlukama utvrdio sledeće iznose minimalne zarade:

- Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno sogijalno osiguranje, za period januar-decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara („neto“) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-8452/2016, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj: 77, od 14. septembra 2016. godine).

-Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2015. godine iznosi 121,00 dinara („neto“) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 Broj 121-10648/2014-1, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj: 104, od 1. oktobra 2014. godine).

- Za period jul – decembar 2014. godine, iznos od 115,oo dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 Broj 120-7755/2014, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 74 od 18. jula 2014. godine)

- Za period januar – jun 2014. godine, iznos od 115,oo dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-1728/2014-1, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 24 od 28. februara 2014. godine)

- Za period mart- decembar 2013. godine, iznos od 115,oo dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-2805/2013, objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 31 od 05. aprila 2013. godine.).

- Za period januar - mart, 2012. godine iznos od 102,00 dinara (neto) po radnom času i za period april 2012. godine - februar 2013. godine, iznos od 115,00 dinara (neto) po radnom času. (Odluka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, broj: 57/2012 - objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 22, od 23. marta 2012. godine.

- Za period januar-maj 2011. godine iznos od 95,00 dinara (neto) po radnom času i za period jun-decembar 2011. godine iznos od 102,00 dinara (neto) po radnom času. (Odluka Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, broj: 95/2011 - objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 35, od 24. maja 2011. godine)

-Za period jul-oktobar 2010. godine iznos od 90,00 dinara (neto) po radnom času i za period novembar - decembar 2010. godine iznos od 95,00 dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-7549/2010-2, objavljena u "Službenom glasniku" Republike Srbije, broj 89, od 29. novembra 2010. godine.

-Za period januar - jun 2010. godine iznosi 90,00 dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 120-2669/2010, objavljena u "Službenom glasniku" Republike Srbije, broj 23 od 14. aprila 2010. godine)

-Za period jul –decembar 2009. godine iznos od 87,00 dinara (neto) po radnom času. (Odluka Vlade Srbije, 05 broj 12 – 5260/2009, objavljena u „Službenom glasniku“ Republike Srbije, broj 70, od 27. avgusta 2009. godine)

-Za period januar – jun, 2009. godine iznos od 87,00 dinara (neto) po radnom času (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, broj: 8/09 od 3. februara, 2009. godine.

- Za period jul – decembar, 2008. godine iznos od 78,00 dinara (neto) po radnom času (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 84 od 12. 09. 2008. godine).

- Za period januar-jun 2008. godine, iznos od 70,00 dinara po radnom času (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 11/08 od 31.01.2008. godine).

- Za period jul-decembar 2007. godine, iznos od 63,50 dinara po radnom času.(Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 64/07 od 13.07.2007. godine).

- Za period januar-jun 2007. godine, iznos od 55,00 dinara po radnom času, (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 09/07 od 25.01.2007. godine).

- Za period jul-decembar 2006. godine, iznos od 49,00 dinara po radnom času, (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 58/06 od 07. jula 2006. godine).

- Za period januar-jun 2006. godine, iznos od 46,00 dinara po radnom času, (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 11/06 od 07. februara 2006. godine).

- Za period jul-decembar 2005. godine, iznos od 41,00 dinar po radnom času, (Odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije broj 58/05 od 08. jula 2005. godine).

Svi iznosi vrednosti radnog časa su utvrđeni u neto iznosu, odnosno iznosu koji zaposleni „nosi kući“, uvećanom za pripadajuće poreze i doprinose.

 

 
Minimalna zarada u periodu pre osnivanja i početka rada Socijalno-ekonomskog saveta
 


1.

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 70/01 i 73/01) koji je na snazi bio u periodu od 21.12.2001. godine do 23.03.2005. godine, bilo je predviđeno da minimalnu zaradu utvrđuju sporazumno Vlada Republike Srbije, reprezentativni sindikat i reprezentativno udruženje poslodavaca, organizovani za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa zakonom. U tom smislu, Vlada Republike Srbije, Unija poslodavaca Srbije i sindikati: Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije, utvrdili su minimalnu zaradu sledećim sporazumima:

1) za period januar-jun 2005. godine u visini od 38,50 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.10/2005);
2) za period jul-decembar 2004. godine u visini od 35,00 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.80/2004);
3) za period januar-jun 2004. godine u visini od 31,00 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos na najniže osnovice koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.10/2004);
4) za period jul-decembar 2003. godine u visini od 27,00 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos na najniže osnovice koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.75/2003);
5) za period januar-jun 2003. godine u visini od 25,00 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos na najniže osnovice koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.3/2003);
6) za period jul-decembar 2002 godine u visini od 22,50 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos na najniže osnovice koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.41/2002);
7) za period januar-jun 2002 godine u visini od 18,46 dinara po radnom času, koju zaposleni nosi kući, uvećanu za porez na dohodak građana na zarade i doprinos na najniže osnovice koje iz zarade plaća zaposleni, u skladu sa zakonom („Sl. glasnik RS“ br.5/2002);

2.

U periodu primene Zakona o radnim odnosima („Sl. glasnik RS", br. 55/96, 28/2001 i 43/2001 - drugi zakon), od 08.01.1997. do 21.12.2001. godine, minimalna zarada je bila utvrđena u iznosu od „35% od prosečne zarade u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike“.