ВЕСТИ

     
 
  12.12.2017

У организацији локалног Социјално-економског савета општине Стара Пазова одржан округли сто на тему: "Социјални дијалог између синдиката и послодаваца и мирно решавање радних спорова"
Погледајте саоштење за јавност

 
  08.12.2017 У организацији Покрјинског Социјално-економског савета у Новом Саду одржана Конференција под називом:"За развој привреде, уз унапређење трипартитног социјалног дијалога"
 
  01.12.2017 Одржана 75. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије
 
  24.11.2017
Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања, на коме је дато мишљење на Нацрт закона о платама службеника и намештеника запослених у органима аутономне покрајине и јединици локалне самоуправе и заузет став на Нацрт закона о изенама и допунама закона о раду
 
  22.11.2017 Одржана Конференција на тему: Значај локаних Социјално-економских савета", на којој су учествовали градоначелници и председници општина које су локалне самоуправе
 
  16.11.2017 Одржана 73. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије
 
  06.11.2017
Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за еконимска питања, на коме је дато мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама зкона о запошљавању странаца
 
  30.10.2017
Одржан састанак Сталног радног тела за безбедност и здравље на раду, на коме је дато мишљење на Предлог правилника о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду
 
  13.10.2017 Одржана 72. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије
 
  02.10.2017 Одржан састанак Сталног радног тела за економска питања, на коме су дата мишљења на Нацрт закона о запосленима у јавним службама и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 
  29.09.2017
у Шапцу одржан састанак тима социјалних партнера Социјално-економског савета Републике Србије са градоначелником Шапца, господином Небојшом Зеленовићем и његовим тимом у вези формирања локалног Социјално-економског савета. Постигнута сагласност о неопходноти формирања локалног савета и договорене даље активности.
Погледајте извештај РТВ АС Шабац
 
  26.09.2017 Одржан састанак Сталног радног тела за законодавство , на коме су дата мишљења на Нацрт закона о запосленима у јавним службама и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о систему плаза запослених у јавном сектору

  12.09.2017 Одржана 71. редовна седница Социјлно-економског савета Републике Србије

  22.08.2017 Одржана 70. редовна седница Социјално-економског савета Републике Србије
 
  07.08.2017 Одржан заједнички састанак Сталних радних тела за законодавство и за економска питања, на коме је донето и прослеђено Социјално-економском савету мишљење о Нацрту закона о платама службеника и намештеника у организацијама аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
 
  26.07.2017 Потписан Споразум о оснивању локалног Социјално-економског савета за град Ужице
 
22.09.2016 Саопштење СЕС Стара Пазова - Трибина о сивој економији.
 
05.04.2016 Саопштење Колегијума Социјално-економског савета Републике Србије.
 
11.03.2016 Саопштење СЕС Стара Пазова о Завршној конференцији Твининг пројекта.
 
31.01.2016 Саопштење за јавност са 14. редовне седнице СЕС Општине Стара Пазова.
 
28.12.2015 Потписан Посебан колективни уговор за хемију и неметале Србије.
 
28.05.2014 Саопштење за јавност са 6. редовне седнице СЕС Општине Стара Пазова.
 
10.07.2013
Мишљење Европског економско-социјалног комитета о улози цивилног друштва у односима између ЕУ и Србије.
 
09.07.2013
Прва фаза Пројекта "Унапређење поступка вођења регистра синдиката'.
 
19.06.2013 У Женеви потписан Програм достајанственог рада за Србију 2013-2017.
 
12.04.2013 Оодржана друга седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.
   
16.01.2013
Одржана конститутивна седница Социјално-економског савета општине Стара Пазова.
 
26.10.2011
Ппотписан Меморандум о разумевању и сарадњи између Социјално-економског савета Републике Србије и Социјалног вијећа републике Црне Горе.
 
08.07.2011 Потписан Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи изнеђу Социјално-економског савета Републике Србије и Економско-социјалног савјета Републике Српске.
 
29.04.2011 Потписан Социјално-економски споразум за 2011. годину.

О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА