ЛОКАЛНИ СЕС

 
Интернет презентација лпкалних социјално-економских савета
 
Списак регистрованих локалних Савета
  (Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања)
 
Споразум о оснивању, делокругу и начину рада Социјално-економског савета у општини Ариље
  Десетог априла, 2009. године потписан је Споразум о оснивању, делокругу и нацину рада Социјално-економског савета опстине Ариље. Потписивању су присуствовали и министар рада и социјалне политике, Расим Љајић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић и секретар Републичког Савета Чеданка Андрић.
 
Споразум о оснивању Социјално-економског савета града Шапца
  (24. јул, 2009. године)
 


О НАМА
ДОКУМЕНТА САВЕТА
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
САОПШТЕЊА
МИНИМАЛНА ЗАРАДА
ЛОКАЛНИ СЕС
ПРОПИСИ
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ
ЛИНКОВИ
АРХИВА