, ,

µǵ

µ


, -

ó "", -

-

è

ú

ŵ

Ǹ Председница Комисије за социјалну политику, радне односе и подршку ветеранима у ДП РФ

ȵ Заменица председника Комисије за социјалну политику радне односе и подршку ветеранима

µ Члан Комисије за за испитивање друштвено значајних закона и других законских иницијатива

Начелница одељења за међународне односе у Друштвеној палати Руске Федерације


ĸ

ŵ

ø Ƶ

Ƶ

ø Ƶ

Ƶ¸ Председник Економског, социјалног и културног савета Републике Мали

Технички саветник у Економском, социјалном и културном савету Републике Мали

Технички саветник у Економском, социјалном и културном савету Републике Малиý
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

-

ȸ Председни Савеза синдиката Републике Српске

,

¸ инист рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

,

úȸ


¸ , ó ""

¸ , ó ""

¸

ý ""

""

""

,

, ,

, ,

¾ , ,

ư , ,

Ǹ , ,

µȸ

Директор сектора за чланство и локалне канцеларије у Унији послодаваца Србије


°ƺ

,¸


¸


è÷ ,

Ǹ


, " "

,

ȵ

¾ȵ

¸

ú ,


,

ȵ ,

û ,

,

ôǵ ,

Председник Гранског синдиката рударства и енергетике "Независност"

¸¾ Председник Гранског синдиката саобраћаја и телекомуникација "Независност"

ȿ Председник Гранског синдиката културе, уметности и медија "Независност"

Председник Гранског синдиката металаца "Независност"

Извршни секретар УГС "Независност"

Ǹ

ПредседниК синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије

Председник Самосталног синдиката металаца Србије

Председник Савеза самосталних синдиката за град Чачак

Члан Већа Савеза самосталних синдиката Србије

¾ Председник Савеза самосталних синдиката Београда

Руководилац међународног одељења у Савезу самосталних синдиката Србије

-

- 
English
ĵƸ
" "
, ""
1. 2022.