Prelazak na latinicno pismo
 
 

Социјално-економски савет Републике Србије основан је Законом о Социјално-економском савету (“Службени гласник РС“ број 125/04), а као институција започео је са радом у априлу месецу 2005. године.
Савет именује председавајућег из својих редова на годину дана. Функцију председавајућег у мандатном периоду 9. април 2016. – 9. април 2017. године обавља Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – одлука Савета, број: 63/2016.

 
 

Социјално-економски савет има 18 чланова, и то шест представника Владе Србије, шест представника репрезентативних синдиката и шест представника репрезентаивних удружења послодаваца, који се именују на четири године. Сваки члан Савета има свог заменика.

 
СЕДНИЦЕ
 

О свим питањима које разматра Савет одлучује консензусом на седницама. Савет доноси одлуке у форми: става; мишљења; иницијативе; препоруке и закључка.

 

 

 

English English